Værdier

Social bæredygtighed for alle virksomheder i Camozzi Group er ikke kun et ideal knyttet til enkeltpersoners daglige arbejde, men et organisations- og ledelsessystem, der involverer alle samarbejdspartnere og alle ansatte i det daglige arbejde.

Social bæredygtighed for alle virksomheder i Camozzi Group er ikke kun et ideal knyttet til enkeltpersoners daglige arbejde, men et organisations- og ledelsessystem, der involverer alle samarbejdspartnere og alle ansatte i det daglige arbejde.

I en kontekst som den nutidige, hvor økonomisk vækst ikke kan adskilles fra sociale fremskridt, skal en virksomhed som Camozzi Group være baseret på principper om samarbejde, hvilket afstedkommer et arbejdsmiljø, som er produktivt og samtidig harmonisk, og hvor den enkelte bidrager til virksomhedens økonomiske udvikling i overensstemmelse med et regelsæt.

Social bæredygtighed er en stor investering for virksomheden, et konkurrencedygtigt værktøj, der kan kombinere økonomisk indtjening med forbedret livskvalitet.

Etisk Kodeks

 

Social bæredygtighed for alle virksomheder i Camozzi Group er ikke kun et ideal knyttet til enkeltpersoners daglige arbejde, men et organisations- og ledelsessystem, der involverer alle samarbejdspartnere og alle ansatte i det daglige arbejde.