Certificeringer

At arbejde ud fra et "Total Quality" perspektiv betyder også, at man skal være i stand til at dokumentere ens engagement gennem opnåelse af internationale certificeringer. 

At arbejde ud fra et "Total Quality" perspektiv betyder også, at man skal være i stand til at dokumentere ens engagement gennem opnåelse af internationale certificeringer. 

Camozzis primære mål omfatter kvalitet og sikkerhed, miljøbeskyttelse og vores aktiviteters forenelighed med de områder, hvor de foretages.
Camozzi har siden 1993 været certificeret i henhold til ISO 9001 standarden for kvalitetsstyring. I 2003 opnåede virksomheden ISO 14001 certificering for miljøledelse.
Samme år certificerede DNV, en global virksomhed inden for kvalitetssikring og risikostyring, Camozzis integrerede styresystem IMS, der omfatter både ISO 9001 og ISO 14001 standarder. Endvidere opnåede Camozzi i 2013 ISO/TS 16949 certificering for serie C-trucken og for serie 9000 brændstof-fittings, siden ændret til den nye version af IATF 16949 standarden i 2018.
Siden d. 1. juli 2003 har alle produkter solgt i EU og beregnet til brug i områder med eksplosionsrisiko skullet godkendes i henhold til direktivet 94/9/CE, også kendt som ATEX.
Dette nye direktiv omfatter også ikke-elektriske dele såsom pneumatiske styreenheder, som skal godkendes. 
Atex-direktivet blev d. 19. april 2016 opdateret med den nye 2014/34/EU version.

Obligatoriske direktiver

 • Direktiv 99/34/EF vedrørende produktansvar ændret ved bekendtgørelsen 02/02/01 n° 25.
 • Direktiv 2014/35/EU “Elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser”.
 • Direktiv 2014/30/EU “Elektromagnetisk kompatibilitet EMC” og tilhørende tilføjelser.
 • Direktiv 2014/34/EU “Atex”.
 • Direktiv 2006/42/EU “Maskiner”. 
 • Direktiv 2014/68/EU “Trykbærende udstyr".
 • Direktiv 2001/95/EC “Produktsikkerhed i almindelighed”. 
 • Forordning 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).
   

Tekniske standarder

 • ISO 4414 - Pneumatik - Generelle regler og sikkerhedskrav til systemer og deres komponenter

Miljørelaterede bemærkninger 

 • Emballage: vi respekterer miljøet, så anvend materialer, der kan genbruges, herunder genanvendelig PE og genbrugspapir.
 • Green Design Project: ved undersøgelse af nye produkter medregnes miljøpåvirkningerne altid (faktisk projekt, udarbejdelse osv.)
Mechatronic Application Research Center
Mechatronic Application Research Centre

Forskning og udvikling er strategiske og identificerende aktiver for Camozzi Group.

Il Sistema di Gestione di Camozzi
Ledelsessystemet i Camozzi Group

Denne tilgang sammenfattes gennem integration af CIS (Camozzi Innovation System) og CMS (Camozzi Manufacturing System) systemer til styring af produktionsprocesser.

Certifications - Camozzi
Certificeringer

At arbejde ud fra et "Total Quality" perspektiv betyder også, at man skal være i stand til at dokumentere ens engagement gennem opnåelse af internationale certificeringer. 

Mechatronic and digital solutions - Camozzi
Mekatroniske og digitale losninger

Camozzi Automation og Camozzi Digital er fælles om samme vision: konstant innovation, dvs. etablering og udvikling af nye løsninger.