Legal notice/copyright

Ansvarsfraskrivelse

Indhold på internettet

Camozzi Automation ApS – herefter benævnt “Camozzi” – garanterer ikke for ajourføringen, nøjagtigheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de oplysninger, der stilles til rådighed, herunder oplysninger vedrørende produkter.

Camozzi kan ikke holdes ansvarlig for noget materiale eller intellektuel skade som følge af brugen eller manglende brug af de oplysninger, der stilles til rådighed eller som følge af brugen af unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger, med undtagelse af tilfælde af bevisligt forsæt eller grov uagtsomhed på vegne af Camozzi. Alt indhold er fritaget for løfter om forpligtelse og er ikke-bindende. Camozzi forbeholder sig udtrykkeligt retten til at modificere, ajourføre eller slette dele af hjemmesiden eller indhold uden varsel og til midlertidigt eller endeligt at ophæve offentliggørelsen af samme. 

Ansvarsfraskrivelsens juridiske gyldighed

Denne ansvarsfraskrivelse er en integreret del af det hjemmesideindhold, der fører til denne side. I det tilfælde at dele af denne tekst eller de individuelle udsagn heri ikke længere overholder eller er i overensstemmelse med aktuelle regler, helt eller delvist, vil resten af dette dokument, herunder dets indhold og gyldighed, forblive uændret.

Ophavsret

Denne hjemmeside tilhører udelukkende Camozzi. Alle indeholdte data og oplysninger (herunder, for eksempel, fotografier, billeder, designs, varemærker, ikoner) er underlagt national og international ophavsretslovgivning. Det er forbudt at kopiere, modificere, behandle, videregive eller distribuere indholdet af denne hjemmeside, selv delvist, uden specifik skriftlig tilladelse fra Camozzi. Enhver uautoriseret brug vil blive retsforfulgt i henhold til gældende lovgivning.