Privatlivspolitik i medfør af art. 13–14 af forordning (eu) 2016/679

Den Dataansvarlige for de af brugerne leverede data er Camozzi Automation ApS med hjemsted på adressen Metalvej 7F, 4000 Roskilde, Danmark.

Som Dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i medfør af og til formålene i Regulativ (EU) 2016/679 (herefter 'GDPR'), meddeler Camozzi Automation ApS. dig hermed at det førnævnte regulativ indeholder beskyttelse af registrerede personer i forhold til behandlingen af personoplysninger, og an denne behandling vil blive udført på basis af principperne om korrekthed, lovlighed, gennemskuelighed og beskyttelse af dit privatliv og dine rettigheder.

De personoplysninger, du afgiver, vil blive behandlet i overensstemmelse med de juridiske bestemmelser i den førnævnte forordning og de fortrolighedsforpligtelser, den indeholder.

1. Formål med databehandling: de oplysninger, du afgiver, vil blive behandlet til markedsføringsformål, kampagneaktiviteter og til at informere dig om nyheder, begivenheder og særlige tilbud vedrørende den Dataansvarlige og andre koncernforbundne selskaber. 

Det er valgfrit at afgive personoplysninger. Hvis oplysningerne ikke afgives, vil den Dataansvarlige ikke være i stand til at behandle din anmodning med relation til de ovenanførte formål.

2. Databehandlingsmetode: Dine personoplysninger kan blive behandlet via manuelle og/eller elektroniske metoder. 

Al behandling foregår i overensstemmelse med de metoder, der er angivet i Artikel 6(32) af GDPR og med anvendelse af tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

3. Videregivelse: dine data vil kun blive behandlet af personale med udtrykkelig bemyndigelse fra den Dataansvarlige, af tredjeparter eller af koncernforbundne selskaber med henblik på de ovenfor beskrevne formål. Dine data kan blive overført til udlandet (lande uden for EU) på basis af anmodning indsendt af den registrerede, hvis formålet involverer koncernforbundne selskaber med hjemsted uden for EU.

4. Opbevaringsperiode: oplysningerne vil kun blive behandlet i den periode, der er nødvendig for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne anmodning, uden at dette påvirker den registreredes rettigheder og under ingen omstændigheder i mere end 36 måneder efter indsamling.

5. Dataansvarlig: den Dataansvarlige for dine oplysninger er Camozzi Automation ApS med hjemsted på adressen Metalvej 7F, 4000 Roskilde, Danmark.

6. Den registreredes rettigheder: Brugere har visse rettigheder i forbindelse med de oplysninger, der behandles af den Dataansvarlige. I henhold til Artikel 15-21 af Forordning (EU) 2016/679 har brugerne specifikt ret til at:

  • få adgang til personoplysninger
  • kontrollere og anmode om berigtigelse af personoplysninger
  • kræve personoplysninger fjernet (eller slettet)
  • kræve begrænsninger i forhold til behandlingen af personoplysninger
  • kræve at personoplysninger overføres
  • gøre indsigelse mod behandlingen
  • indsende en klage til den tilsynsførende myndighed (Datatilsynet) eller anlægge søgsmål.

7. Sådan håndhæver du dine rettigheder

Brugere kan til enhver tid håndhæve deres rettigheder ved at sende:

  • En e-mail til: privacy@camozzi.dk
  • Et anbefalet brev med angivelse af returadresse til: Camozzi Automation ApS Metalvej 7F, 4000 Roskilde, Danmark.