Web User Policy

Privatpolitik i medfør af Artikel 13 af Forordning (EU) 2016/679 fra Europa-Parlamentet og Rådet af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer vedrørende behandlingen af personoplysninger og den frie overførsel af sådanne oplysninger (herefter “Forordningen”) med henvisning til behandling af personoplysninger for brugere, som tilgår denne hjemmeside.

 1. Dataansvarlig

De navigationsdata, der indsamles med henblik på denne behandling (afsnit 2, litra a) anvendes udelukkende til it-administration af hjemmesiden.

Navigationsdata (afsnit 2, litra a) vil blive opbevaret i overensstemmelse med bestemmelserne i aktuelle regulativer i en periode, der ikke overstiger det nødvendige for at opfylde de formål, de blev behandlet, som yderligere beskrevet i den udvidede cookie-politik.

Den Dataansvarlige vil behandle data, der frivilligt afgives af brugeren (afsnit 2, litra b) og udelukkende i en sådan periode, som er nødvendig for at levere den service, der anmodes om, som yderligere beskrevet i de udvidede politikker.

 1. Dataansvarlig

Den Dataansvarlige for de af brugerne leverede data er Camozzi Automation ApS med hjemsted på adressen Metalvej 7F, 4000 Roskilde, Danmark.

 1. Typer af data der indsamles
 1. Navigationsdata

De informationssystemer og -programmer, der anvendes til at drive hjemmesiden, indsamler visse personoplysninger, og transmissionen af disse er implicit i brugen af internetkommunikationsprotokoller.

Denne datakategori omfatter for eksempel IP-adresser eller domænenavne for computerne for de brugere, som tager adgang til hjemmesiden.

 1. Data som brugeren frivilligt afgiver

Det er ikke nødvendigt for brugere at afgive personoplysninger for at kunne se hjemmesiden. Dog vil den valgfri, eksplicitte og frivillige afsendelse af e-mail til de adresser, der er angivet på denne hjemmeside eller brugen af afsnittene “Kontakt os” og “Karriere” omfatte indhentningen af brugerens adresse og de relevante indtastede data, der er nødvendig for at kunne følge op på de indsendte anmodninger.

 1. Cookies

For oplysninger vedrørende cookies anvendt på hjemmesiden henvises til cookie-politikken.

 1. Formål med og juridisk basis for databehandling

Navigationsdata (afsnit 2, litra a) anvendes til de følgende formål:

 • indsamling af data og oplysninger i aggregeret og anonymt format alene for at verificere korrekt funktion af hjemmesiden,
 • indsamling af data og information med henblik på at beskytte hjemmesidens sikkerhed (spamfiltre, firewalls, virusdetektion) og dens brugere,
 • indhentning af statistiske oplysninger om hjemmesiden.

Data, som brugeren frivilligt afgiver (afsnit 2, litra b) vil blive behandlet elektronisk og/eller manuelt af den Dataansvarlige alene til formål relateret til kommunikation sendt af den registrerede. De afgivne data vil ikke blive overført til tredjeparter uden at den registrerede har givet specifikt og eksplicit samtykke til behandlingen. Data indsamlet via formularerne “Kontakt os” og/eller “Karriere” på denne hjemmeside eller via uopfordret afsendelse af e-mail til de kontaktadresser, der angives sammesteds, vil alene blive behandlet med det formål at levere den service, der anmodes om.

I tilfælde af hypotetisk cyberkriminalitet mod hjemmesiden kan navigationsdata også anvendes til at fastslå ansvar.

 1. Databehandlingsmetode

Behandlingen af brugerens personoplysninger udføres på grundlag af principperne om nøjagtighed, lovlighed og gennemskuelighed ved hjælp af manuelle og/eller elektroniske metoder med organisationsmæssige systemer relateret til formålene med behandlingen, der garanterer dataenes sikkerhed, integritet og fortrolighed samt den registreredes rettigheder.

Der er blevet iværksat tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger for at forhindre ødelæggelse eller tab af data og mod uautoriseret adgang eller videregivelse.

Behandling kan blive udført med eller uden brugen af elektroniske eller automatiske metoder. 

 1. Videregivelse af data

Udover den Dataansvarlige kan autoriseret internt personale (administration, salg, jura, systemadministratorer), som er udpeget til formålet, have adgang til dine data med henblik på behandlingsformål.

De indsamlede data kan også blive videregivet til eksterne parter (for eksempel tredjepartsleverandører af teknisk service, hosting-leverandører, it-selskaber) der bliver udpeget som Data behandlere i medfør af Forordningens Artikel 4(1)(8), som agerer på vegne af den Dataansvarlige og i henhold til de meddelte instrukser alene med henblik på aktiviteter, der udelukkende relaterer sig til de ovenfor angivne formål (for eksempel for at garantere driften af internettjenesten, administration informations- og kommunikationssystemer).

 1. Dataopbevaringsperiode

Navigationsdata (afsnit 2, litra a) vil blive opbevaret i overensstemmelse med bestemmelserne i aktuelle regulativer i en periode, der ikke overstiger det nødvendige for at opfylde de formål, de blev behandlet, som yderligere beskrevet i den udvidede cookie-politik.

Den Dataansvarlige vil behandle data, der frivilligt afgives af brugeren (afsnit 2, litra b) og udelukkende i en sådan periode, som er nødvendig for at levere den service, der anmodes om, som yderligere beskrevet i de udvidede politikker. 

 1. Afgivelse af data

De navigationsdata, der indsamles med henblik på denne behandling (afsnit 2, litra a) anvendes udelukkende til it-administration af hjemmesiden. 

 • Afgivelse af data
 • Udover den Dataansvarlige kan autoriseret internt personale (administration, salg, jura, systemadministratorer), som er udpeget til formålet, have adgang til dine data med henblik på behandlingsformål.

  De indsamlede data kan også blive videregivet til eksterne parter (for eksempel tredjepartsleverandører af teknisk service, hosting-leverandører, it-selskaber) der bliver udpeget som Data behandlere i medfør af Forordningens Artikel 4(1)(8), som agerer på vegne af den Dataansvarlige og i henhold til de meddelte instrukser alene med henblik på aktiviteter, der udelukkende relaterer sig til de ovenfor angivne formål (for eksempel for at garantere driften af internettjenesten, administration informations- og kommunikationssystemer).

   

 • Dataopbevaringsperiode
 • Behandlingen af brugerens personoplysninger udføres på grundlag af principperne om nøjagtighed, lovlighed og gennemskuelighed ved hjælp af manuelle og/eller elektroniske metoder med organisationsmæssige systemer relateret til formålene med behandlingen, der garanterer dataenes sikkerhed, integritet og fortrolighed samt den registreredes rettigheder.

  Der er blevet iværksat tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger for at forhindre ødelæggelse eller tab af data og mod uautoriseret adgang eller videregivelse.

  Behandling kan blive udført med eller uden brugen af elektroniske eller automatiske metoder. 

   

   

 • Videregivelse af data
 • Data, som brugeren frivilligt afgiver (afsnit 2, litra b) vil blive behandlet elektronisk og/eller manuelt af den Dataansvarlige alene til formål relateret til kommunikation sendt af den registrerede. De afgivne data vil ikke blive overført til tredjeparter uden at den registrerede har givet specifikt og eksplicit samtykke til behandlingen. Data indsamlet via formularerne “Kontakt os” og/eller “Karriere” på denne hjemmeside eller via uopfordret afsendelse af e-mail til de kontaktadresser, der angives sammesteds, vil alene blive behandlet med det formål at levere den service, der anmodes om.

  I tilfælde af hypotetisk cyberkriminalitet mod hjemmesiden kan navigationsdata også anvendes til at fastslå ansvar.

   

 • Databehandlingsmetode
 • Navigationsdata (afsnit 2, litra a) anvendes til de følgende formål:

 • indsamling af data og oplysninger i aggregeret og anonymt format alene for at verificere korrekt funktion af hjemmesiden,
 • indsamling af data og information med henblik på at beskytte hjemmesidens sikkerhed (spamfiltre, firewalls, virusdetektion) og dens brugere,
 • indhentning af statistiske oplysninger om hjemmesiden.
 • For oplysninger vedrørende cookies anvendt på hjemmesiden henvises til cookie-politikken.

   

 • Formål med og juridisk basis for databehandling
 • Det er ikke nødvendigt for brugere at afgive personoplysninger for at kunne se hjemmesiden. Dog vil den valgfri, eksplicitte og frivillige afsendelse af e-mail til de adresser, der er angivet på denne hjemmeside eller brugen af afsnittene “Kontakt os” og “Karriere” omfatte indhentningen af brugerens adresse og de relevante indtastede data, der er nødvendig for at kunne følge op på de indsendte anmodninger.

 • Cookies
 • De informationssystemer og -programmer, der anvendes til at drive hjemmesiden, indsamler visse personoplysninger, og transmissionen af disse er implicit i brugen af internetkommunikationsprotokoller.

  Denne datakategori omfatter for eksempel IP-adresser eller domænenavne for computerne for de brugere, som tager adgang til hjemmesiden.

 • Data som brugeren frivilligt afgiver
 •  

 • Navigationsdata
 • Den Dataansvarlige for de af brugerne leverede data er Camozzi Automation ApS med hjemsted på adressen Metalvej 7F, 4000 Roskilde, Danmark.

 • Typer af data der indsamles