Kromatografi

Biofarmaci- og analyseinstrumenter - instrumenter til kvalitativ eller kvantitativ identifikation (HPLC, GC etc.) af vigtige stoffer inden for akademisk eller medicinsk forskning eller kommercielle anvendelser (opdagelse af lægemidler, petrokemisk analyse, procesanvendelser, retsmedicin osv.). Separation af prøvebestanddele baseret på prøvens fordelingskoefficient i forhold til mobil og stationær fase

ANVENDELSESFUNKTION: Separation af prøvebestanddele

PRODUKTER:

  • Serie PDV direkte betjente magnetventiler med væskeseparationsmembran er egnede til at imødekomme samtlige krav vedr. spærring for aggressive eller varmefølsomme væsker.
  • Serie K8DV direkte betjente magnetventiler med væskeseparationsmembran er egnede til at imødekomme samtlige krav vedr. spærring for aggressive eller varmefølsomme væsker.

ANVENDELSESFUNKTION: Kontrol og håndtering af gasser  

PRODUKTER: 

  • Serie CP direkte betjente og trykkompenserede proportionalmagnetventiler
  • Serie PDV magnetventilmanifold MSF

ANVENDELSESFUNKTION: Dosering og kontrol af gasser og varmefølsomme væsker.

Kromatografi