Kromatografi

Biofarmaci- og analyseinstrumenter - instrumenter til kvalitativ eller kvantitativ identifikation (HPLC, GC etc.) af vigtige stoffer inden for akademisk eller medicinsk forskning eller kommercielle anvendelser (opdagelse af lægemidler, petrokemisk analyse, procesanvendelser, retsmedicin osv.). Separation af prøvebestanddele baseret på prøvens fordelingskoefficient i forhold til mobil og stationær fase